Hart & Plek organiseert regelmatig familieopstellingen in Utrecht

Een andere blik op leven en werk

Familieopstellingen geven nieuwe inzichten bij vragen over leven en werk. 
We werken met en binnen de wetmatigheden van het systeem. Die zijn onder andere door Bert Hellinger verkend. Het gaat daarbij om ‘balans in geven en nemen’, ‘de natuurlijke ordening’ en ‘iedereen hoort erbij’.  We organiseren regelmatig workshops zodat je kan deelnemen aan een familieopstelling in Utrecht.

De opstelling begint met een vraag

Het startpunt is een vraag, die door een van de deelnemers wordt ingebracht. Op basis van de vraag wordt een familieopstelling gemaakt. Als je een familieopstelling doet, dan doe je dat zonder dat andere familieleden aanwezig zijn. Om zichtbaar te maken wat in je familie of in je leven speelt, maken we gebruik van representanten (de overige deelnemers in de groep). Tussen de representanten ontstaat interactie. Die geeft inzicht en kan bij de vraagsteller blijvende veranderingen tot stand brengen.

Een familieopstelling geeft informatie

Representanten zijn mensen uit de groep waarin je de opstelling doet. In de opstelling vertegenwoordigen ze iemand uit jouw systeem. Denk aan vader, moeder of de vraagsteller zelf. Deze representanten nemen een plaats in in de ruimte. Hierdoor komt informatie vrij die te maken heeft met het ingebrachte vraagstuk. In het proces daarna worden representanten verschoven en eventueel dialogen gevoerd om een gezonde plek voor de leden te vinden. Dit proces kan zeer helend zijn, oude patronen worden losgelaten en nieuwe beelden geïntegreerd.

Hoe en wat er precies gebeurt in een familieopstelling is moeilijk uit te leggen. Het gaat vooral om de ervaring en dat wat er in je systeem gebeurt. Systemisch opstellingenwerk gaat niet over het hoofd en ‘praten over’, maar om doen en ervaren met het hart.

Gecertificeerd master Bert Hellinger Instituut 

Pien en Rob van Hart & Plek zijn opgeleid bij Phoenix Opleidingen en bij het Bert Hellinger Instituut Nederland (master gecertificeerd). Op de site van het Bert Hellinger Instituut wordt ook goed uitleg gegeven over familieopstellingen. Neem er gerust een kijkje. 

Interesse om deel te nemen aan een familieopstelling in Utrecht?

Bij een familieopstelling kun je zelf een vraag inbrengen of je kunt deelnemen als representant. Een familieopstelling heeft effect op alle deelnemers, ook wanneer je tijdens een workshop geen eigen vraag inbrengt. Wil je inzicht in jouw systemen of zelf ervaren hoe een familieopstelling werkt? Meld je dan gerust aan! We zorgen uiteraard voor een veilige bedding.

En als je het spannend vindt om deel te nemen als vraagsteller, dan is het misschien een goed idee om eerst eens deel te nemen als representant. 

Naast familieopstellingen in een groep, bieden we overigens ook individuele opstellingen aan. Dan werken we 1-op-1 en maken we een opstelling op tafel of met vloerankers in de ruimte. Meer informatie over een individuele familieopstelling vind je hier

hoe je herkomst je vormt

Je familie kies je niet uit. Je wordt er in geboren en daar heb je het mee te doen. Of je het nu leuk vindt of niet: je systeem van herkomst (familie) heeft een grote invloed op hoe je de dingen doet die je doet. Het lijkt soms alsof je geen keuze hebt. Maar dat is niet waar: er is een weg naar vrij én verbonden zijn.

Lees de complete blog

veelgestelde vragen

Een familieopstelling is een representatie van je familie waarin bepaalde wetmatigheden gelden: ieder heeft het recht erbij te horen, er is ordening en er is balans tussen geven en nemen. Het gaat niet over opgelegde regels maar over fenomenen van goed functionerende verbanden waarbij ieder individu tot zijn recht komt. Hierin kan verstoring zijn die jouw welzijn in de weg staat. Een familieopstelling geeft inzicht en verenigt het heden en verleden.  

Je loopt herhaaldelijk tegen dezelfde zaken aan en voor jou welzijn zou het beter zijn als je dit niet meer doet. Je wilt bestaande patronen doorbreken. In een familieopstelling wordt je je bewust van informatie en patronen die veelal onbewust spelen in je leven. En dit inzicht helpt om het anders te gaan doen.

Vraagstukken waarbij er sprake van herhaling is. Als je merkt dat bewust gedrag herhaaldelijk botst met onbewuste neigingen. Zo neem je je bijvoorbeeld steeds weer voor om… en steeds lukt het je weer niet. Of je neemt iedere keer eenzelfde positie in in je relatie met je partner, je familie of op je werk. Je volgt steeds eenzelfde, vaak ongeschreven, regel.

Representanten zijn mensen uit de groep waarin je de opstelling doet. Dus niet de werkelijke familieleden. In de opstelling vertegenwoordigen ze iemand of iets uit een familiesysteem. Iedereen kan representant  zijn. Je hoeft niet over speciale vaardigheden te beschikken. Ben je nieuwsgierig en sta je open voor een nieuwe ervaring, ook al heb je het nog nooit eerder gedaan. We creëren een veilige bedding en zorgen ervoor dat je als vanzelf mee kan doen. Meer informatie over representant zijn in een opstelling. 

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je liever (nog) niet in een groep je vraagstuk wilt delen. Het is ook mogelijk om in onze praktijk of in de natuur aan de slag te gaan met je vraagstuk. We doen dan een tafelopstelling of maken gebruik van vloerankers. Poppetjes en andere aanwezige elementen geven dan het inzicht. Of het één beter werkt dan het ander? Dat is voor een ieder verschillend. Beide manieren geven inzicht. Het gaat er vooral om dat jij je er veilig bij voelt. 

Meer informatie over een individuele familieopstelling vind je hier.

In een familieopstelling werken we met representanten en niet je familie- of gezinsleden. Maar heeft je vraag betrekking op jouw relatie en jullie interactie, dan zijn jullie samen de vraagsteller. En is een familieopstelling heel geschikt om die samen te doen met je partner.

Heb je een andere vraag? We horen het graag

Locatie de familieopstelling vindt plaats in Utrecht. Individuele opstellingen in onze eigen praktijk.


Data zie onze workshop agenda. Voor een individuele opstelling kun je hier een afspraak maken


Tijd 
09.30 – 13.00 uur of 13.00-17.30 uur. Een individuele opstelling duurt 75-90 minuten.


Kosten
particulier: € 140,00 voor vraaginbrengers tijdens een workshop en voor individuele opstellingen, € 35,00 voor representanten (inclusief btw).
zakelijk: dezelfde bedragen, maar dan exclusief btw.
Koffie en thee zijn inbegrepen.

Bekijk hier de workshopagenda Direct aanmelden voor een workshop Boek een individuele opstelling

Journalist Robin van Wechem schreef in Trouw een artikel over haar ervaringen met een familieopstelling.

Lees het artikel hier