Hart & Plek organiseert regelmatig workshops familieopstellingen in Utrecht

Een andere blik op leven en werk

Familieopstellingen geven nieuwe inzichten bij vragen over leven en werk. 
We werken met en binnen de wetmatigheden van het systeem. Die zijn onder andere door Bert Hellinger verkend. Het gaat daarbij om ‘balans in geven en nemen’, ‘de natuurlijke ordening’ en ‘iedereen hoort erbij’.  We organiseren regelmatig workshop zodat je kan deelnemen aan een familieopstelling in Utrecht.

De opstelling begint met een vraag

Het startpunt is een vraag, die door een van de deelnemers wordt ingebracht. Op basis van de vraag wordt een familieopstelling gemaakt. Als je een familieopstelling doet, dan doe je dat zonder dat andere familieleden aanwezig zijn. Om zichtbaar te maken wat in je familie of in je leven speelt, maken we gebruik van representanten (de overige deelnemers in de groep). Tussen de representanten ontstaat interactie. Die geeft inzicht en kan bij de vraagsteller blijvende veranderingen tot stand brengen.

Een familieopstelling geeft informatie

Representanten zijn mensen uit de groep waarin je de opstelling doet. In de opstelling vertegenwoordigen ze iemand uit jouw systeem. Denk aan vader, moeder of de vraagsteller zelf. Deze representanten nemen een plaats in in de ruimte. Hierdoor komt informatie vrij die te maken heeft met het ingebrachte vraagstuk. In het proces daarna worden representanten verschoven en eventueel dialogen gevoerd om een gezonde plek voor de leden te vinden. Dit proces kan zeer helend zijn, oude patronen worden losgelaten en nieuwe beelden geïntegreerd.

Hoe en wat er precies gebeurt in een familieopstelling is moeilijk uit te leggen. Het gaat vooral om de ervaring en dat wat er in je systeem gebeurt. Systemisch opstellingenwerk gaat niet over het hoofd en ‘praten over’, maar om doen en ervaren met het hart.

Interesse om deel te nemen aan een familieopstelling in Utrecht?

Bij een familieopstelling kun je zelf een vraag inbrengen of je kunt deelnemen als representant. Een familieopstelling heeft effect op alle deelnemers, ook wanneer je tijdens een workshop geen eigen vraag inbrengt. Wil je inzicht in jouw systemen of zelf ervaren hoe een familieopstelling werkt? Meld je dan gerust aan! We zorgen uiteraard voor een veilige bedding.

hoe je herkomst je vormt

Je familie kies je niet uit. Je wordt er in geboren en daar heb je het mee te doen. Of je het nu leuk vindt of niet: je systeem van herkomst (familie) heeft een grote invloed op hoe je de dingen doet die je doet. Het lijkt soms alsof je geen keuze hebt. Maar dat is niet waar: er is een weg naar vrij én verbonden zijn.

Lees de complete blog

veelgestelde vragen

Vraag: wat is een familieopstelling?

Een familieopstelling is een representatie van je familie waarin bepaalde wetmatigheden gelden: ieder heeft het recht erbij te horen, er is ordening en er is balans tussen geven en nemen. Het gaat niet over opgelegde regels maar over fenomenen van goed functionerende verbanden waarbij ieder individu tot zijn recht komt. Hierin kan verstoring zijn die jouw welzijn in de weg staat. Een familieopstelling geeft inzicht en verenigt het heden en verleden.  

Vraag: waarom een familieopstelling?

Je loopt herhaaldelijk tegen dezelfde zaken aan en voor jou welzijn zou het beter zijn als je dit niet meer doet. Je wilt bestaande patronen doorbreken. In een familieopstelling wordt je je bewust van informatie en patronen die veelal onbewust spelen in je leven. En dit inzicht helpt om het anders te gaan doen.

Vraag: welk vraagstuk is geschikt voor een familieopstelling?

Vraagstukken waarbij er sprake van herhaling is. Als je merkt dat bewust gedrag herhaaldelijk botst met onbewuste neigingen. Zo neem je je bijvoorbeeld steeds weer voor om… en steeds lukt het je weer niet. Of je neemt iedere keer eenzelfde positie in in je relatie met je partner, je familie of op je werk. Je volgt steeds eenzelfde, vaak ongeschreven, regel.

Vraag: kan ik ook individueel een opstelling doen?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je liever (nog) niet in een groep je vraagstuk wilt delen. Het is ook mogelijk om in onze praktijk of in de natuur aan de slag te gaan met je vraagstuk. We gebruiken dan poppetjes of andere aanwezige elementen om je inzicht te geven. Of het één beter werkt dan het ander? Dat is voor een ieder verschillend. Beide manieren geven inzicht. Het gaat er vooral om dat jij je er veilig bij voelt. 

Vraag: kan ik een opstelling ook samen met mijn partner doen?

In een familieopstelling werken we met representanten en niet je familie- of gezinsleden. Maar heeft je vraag betrekking op jouw relatie en jullie interactie, dan zijn jullie samen de vraagsteller. En is een familieopstelling heel geschikt om die samen te doen met je partner.

Heb je een andere vraag? We horen het graag
Praktische informatie familieopstelling in Utrecht

Locatie de familieopstelling vindt plaats in Utrecht.


Data zie onze workshop agenda


Tijd 
09.30 – 13.00 uur of 13.00-17.00 uur


Kosten
particulier: € 135,00 voor vraaginbrengers, € 35,00 voor representanten.
zakelijk: € 175,00 voor vraaginbrengers, € 65,00 voor representanten.
Koffie en thee zijn inbegrepen.

Bekijk hier de workshopagenda

Journalist Robin van Wechem schreef in Trouw een artikel over haar ervaringen met een familieopstelling.

Lees het artikel hier