Een individuele familieopstelling

Een individuele familieopstelling is een goede manier als deelnemen in een groep (nog) niet voor jou is weggelegd. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je liever niet in een groep je vraagstuk wilt delen. Het is dus ook mogelijk om in onze praktijk of in de natuur aan de slag te gaan met je vraagstuk. We doen dan een tafelopstelling of maken gebruik van vloerankers. Poppetjes en andere aanwezige elementen geven dan het inzicht. Of het één beter werkt dan het ander? Dat is voor iedereen verschillend. Beide manieren geven inzicht. In een opstelling met materialen zijn het inzichten vanuit het eigen perspectief. Als we werken met representanten krijg je ook inzichten vanuit dat wat ze vertegenwoordigen en over de dynamieken tussen het gerepresenteerde. Dat zijn enorm waardevolle inzichten voor de vraagsteller.
Wij zijn van menig dat het het allerbelangrijkste is dat jij je veilig voelt bij wat je doet. Als een opstelling met representanten nu niet voor jou is weggelegd dan is een individuele opstelling met materialen een goede start om te werken aan je vraagstuk. 

De individuele familieopstelling begint met een vraag

Het startpunt is een vraag, die door jou wordt ingebracht. Op basis van de vraag wordt een familieopstelling gemaakt. Op tafel of in de ruimte. Om zichtbaar te maken wat in je familie of in je leven speelt, maken we gebruik van poppetjes, vloerankers en andere elementen, die op een bepaalde manier ten opzichte van elkaar staan. 

Een opstelling laat je op een andere manier kijken naar je vraagstuk

Een opstelling laat je van op een afstandje naar de situatie kijken, waar je er normaal gesproken midden in zit. Deze afstand haalt het vraagstuk ‘uit je hoofd’, en kan daarmee op een nieuwe manier inzicht geven.

tafelopstelling

Ondertiteling: de wetmatigheden van het systeem

We werken in de opstelling met ondertiteling. Wat opgesteld is wordt uitgelegd aan de hand van de wetmatigheden waarvan we weten dat ze in systemen werken. Die zijn onder andere door Bert Hellinger verkend en opgetekend. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om ‘balans in geven en nemen’, ‘de natuurlijke ordening’ en ‘iedereen hoort erbij’. In een individuele opstelling kunnen we letterlijk zichtbaar maken hoe het zit met de wetmatigheden en waar ze wel of niet worden ‘nageleefd’. En van daaruit kunnen we ook scenario’s verkennen voor verandering en werken naar een oplossing voor het vraagstuk.

hoe je herkomst je vormt

Je familie kies je niet uit. Je wordt er in geboren en daar heb je het mee te doen. Of je het nu leuk vindt of niet: je systeem van herkomst (familie) heeft een grote invloed op hoe je de dingen doet die je doet. Het lijkt soms alsof je geen keuze hebt. Maar dat is niet waar: er is een weg naar vrij én verbonden zijn.

Lees de complete blog

veelgestelde vragen

Een familieopstelling is een representatie van je familie waarin bepaalde wetmatigheden gelden: ieder heeft het recht erbij te horen, er is ordening en er is balans tussen geven en nemen. Het gaat niet over opgelegde regels maar over fenomenen van goed functionerende verbanden waarbij ieder individu tot zijn recht komt. Hierin kan verstoring zijn die jouw welzijn in de weg staat. Een familieopstelling geeft inzicht en verenigt het heden en verleden.  

Je loopt herhaaldelijk tegen dezelfde zaken aan en voor jou welzijn zou het beter zijn als je dit niet meer doet. Je wilt bestaande patronen doorbreken. In een familieopstelling wordt je je bewust van informatie en patronen die veelal onbewust spelen in je leven. En dit inzicht helpt om het anders te gaan doen.

Vraagstukken waarbij er sprake van herhaling is. Als je merkt dat bewust gedrag herhaaldelijk botst met onbewuste neigingen. Zo neem je je bijvoorbeeld steeds weer voor om… en steeds lukt het je weer niet. Of je neemt iedere keer eenzelfde positie in in je relatie met je partner, je familie of op je werk. Je volgt steeds eenzelfde, vaak ongeschreven, regel.

Een individuele familieopstelling doen we bij ons in de praktijk, 1-op-1. We werken met poppetjes op tafel of vloerankers in de ruimte. Een sessie duur 75 tot 90 minuten.

Bij een opstelling in een groep zijn er meer mensen die een vraag inbrengen en onderzoeken we die vragen één voor één met een opstelling. Er zijn dan ook representanten. Ze representeren personen en elementen in de opstelling. De representanten kunnen informatie geven over wat ze ervaren, denken en voelen. En de dynamieken tussen de representanten worden inzichtelijk. Bij een opstelling in een groep is het daarnaast mogelijk om als vraagsteller in de opstelling plaats te nemen, waardoor er een fysieke ervaring aan wordt toegevoegd. Meer informatie over een familieopstelling in een groep vind je hier.

Een individuele familieopstelling kost € 140,00 inclusief btw, een sessie duurt 75-90 minuten.

Als je vraag betrekking heeft op jouw relatie en de interactie tussen jou en je partner, dan kun je samen een vraag inbrengen. Met behulp van de opstelling kun je het vraagstuk dat speelt in jullie relatie dan goed onderzoeken. We passen deze werkwijze vaak toe bij de begeleiding van stellen. Meer informatie over de begeleiding van stellen (relatiecoaching) vind je hier.

Heb je een andere vraag? We horen het graag Boek een individuele opstelling Bekijk hier de workshopagenda Aanmelden voor een opstelling in een groep (workshop)

Journalist Robin van Wechem schreef in Trouw een artikel over haar ervaringen met een familieopstelling.

Lees het artikel hier