Hart & Plek biedt relatiecoaching aan in Utrecht.

We bekijken partnerrelaties vanuit een systemisch perspectief. 

Misschien gaan de dingen niet altijd zoals je wilt in je partnerrelatie en wil je daar iets aan doen. Misschien heb je het idee dat er meer uit te halen valt. Misschien wil je je relatie met je partner verdiepen en meer inzicht krijgen over hoe de chemie werkt tussen jullie. 

Als relatietherapie je wat te zwaar lijkt, dan is relatiecoaching misschien een laagdrempelige eerste stap voor je.

Hoe jij reageert op je partner heeft met je partner te maken, maar ook met jezelf. In de uitwisseling gebeurt er iets waardoor het óf heel prettig is, óf niet lekker loopt. Het lastige is dat je de ander niet kunt veranderen. Hoewel je dat misschien graag zou willen, ligt dát buiten je invloedssfeer. Met relatiecoaching kun je onderzoeken hoe dat in jouw relatie zit. En uitvinden wat je wél kunt doen om je partnerrelatie te verbeteren.

Hoe werkt relatiecoaching?

Jullie worden samen door ons beiden (Rob & Pien) begeleid. Dit is een bewuste keuze die ervoor zorgt dat jullie je allebei gezien voelen. We nemen onze eigen ervaring (30 jaar samenleven) en een vracht aan opgedane kennis mee. We zijn opgeleid bij het Bert Hellinger Instituut Nederland en Phoenix Opleidingen

Bij relatiecoaching is werken aan je relatie ook werken aan jezelf. We geloven dat je als je jezelf goed kent en je goed voor je eigen behoeften zorgt, je ook beter in staat bent om je relatie met de ander vorm te geven. 

Systemische aanpak

We zijn systemisch coach. Systemisch werk is vooral bekend van familieopstellingen, maar kan ook op andere manieren worden toegepast, bijvoorbeeld door het stellen van bepaalde vragen, met een tafelopstelling of een relatieopstelling

Het komt er op neer dat we vraagstukken altijd bekijken in de context waarin ze plaatshebben. Dan gaat het bijvoorbeeld om je persoonlijke geschiedenis, je herkomst (en bestemming), het systeem (of de systemen) waar je onderdeel van bent. En over begrippen als plek, ordening en uitwisseling in geven en ontvangen. Een partnerrelatie is ook een systeem.

We zijn geen gecertificeerd EFT-therapeuten, maar passen de basisprincipes, gesprekstechnieken en oefeningen uit deze waardevolle werkwijze wel toe in onze begeleiding. Naast inzichten uit de Transactionele Analyse (hoe communiceren mensen met elkaar?) en NLP. 

PRAKTISCHE INFORMATIE

locatie

Relatiecoaching vindt in principe plaats in onze praktijk in Utrecht West. We zijn goed te bereiken vanuit Leidsche Rijn, Vleuten, De Meern, Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Harmelen, Maarssen, Utrecht binnenstad, Bunnik, Zeist, De Bilt en Bilthoven. Maar we kunnen ook naar je toe komen in onze camper. We zoeken dan een mooi plek op waar we de kampeerstoelen uitklappen.

kosten

De kosten voor relatiecoaching zijn € 135,- per sessie. De sessie wordt begeleid door ons, Pien en Rob.

Neem contact op voor een gratis kennismakingsgesprek

„Bij de eerste wrijvingen is het al verstandig om in een therapie te investeren. Dan leer je snel waar het knelt en kun je eraan gaan werken. Daar heb je je hele leven plezier van,” aldus relatietherapeut Robbert Haringsma in NRC.

Lees het artikel van Pieter Maessen in NRC over de zin van hulp zoeken bij relatieproblemen.

Kernvraag: wat kun je van elkaar leren?

In de kern draait het bij partnerrelaties altijd om de vraag: op welke behoefte was je geliefde – toen je elkaar leerde kennen – een antwoord? Op welke kwaliteit hebben jullie elkaar gevonden? Wat was de aantrekkingskracht? En hoe werkt dat nu? We geloven dat partners in een relatie iets van elkaar te leren hebben. Onze begeleiding is erop gericht om dat zichtbaar en voelbaar te maken. 

Wat levert relatiecoaching op?

Je krijgt een nieuwe blik op wat er in de chemie tussen jullie tweeën gebeurt. Patronen worden inzichtelijk en er ontstaat een nieuw perspectief op je partnerrelatie. Van daaruit kun je het contact met elkaar op een andere, nieuwe manier aangaan. Een manier die jullie energie geeft in plaats van kost.

Partnerrelaties verdiept

De workshop relatieopstellingen is voor stellen die hun partnerrelatie willen verdiepen of een probleem in hun relatie willen onderzoeken en oplossen door middel van een systemische opstelling. Je kan het vergelijken met een familieopstelling, maar nu staat de interactie tussen jullie twee centraal.

Meer over de workshop

Je partner kan niet zorgen voor jouw geluk (of ongeluk)

Uit zelfbescherming kun je de verantwoordelijkheid voor jouw geluk uitbesteden aan iemand anders. Je partner bijvoorbeeld. Maar daarmee ga je wél iets uit de weg.

Lees de complete blog