Gaan de dingen niet altijd zoals je wilt in je partnerrelatie en wil je daar iets aan doen? Heb je het idee dat er meer uit te halen valt? Misschien mis je de intimiteit van vroeger. Of wil je je relatie met je partner verdiepen en meer inzicht krijgen over hoe de chemie werkt tussen jullie. Soms kan het zelfs zijn dat je twijfels hebt of je nog samen wilt doorgaan. 

 
In de begeleiding hebben we aandacht voor:

wat er gebeurt in de uitwisseling
hoe jullie communiceren met elkaar
jullie emotionele verbinding
je eigen aandeel in jullie relatie

 

Samen en apart

Hoe jij reageert op je partner heeft met je partner te maken, maar ook met jezelf. In de uitwisseling gebeurt er iets waardoor het óf heel prettig is, óf niet lekker loopt. Het lastige is dat je de ander niet kunt veranderen. Hoewel je dat misschien graag zou willen, ligt dát buiten je invloedssfeer. Met relatiecoaching kun je onderzoeken hoe dat in jouw relatie zit. En daarmee kun je uitvinden wat je kunt doen om je partnerrelatie te verbeteren.

Bij relatiecoaching werk je aan je relatie, maar ook aan jezelf. We geloven dat je als je jezelf goed kent en je goed voor je eigen behoeften zorgt, je ook beter in staat bent om je relatie met de ander vorm te geven. Zodat je vanuit je eigen plek de verbinding met de ander aan kunt gaan.

Daarom kan het ook voorkomen dat we voorstellen om de gezamenlijke sessies aan te vullen met individuele coachingsessies, waarin jullie individueel worden begeleid op een persoonlijk vraagstuk dat van invloed is op hoe je in je relatie met je partner staat.

We zijn geen gecertificeerd EFT-therapeuten, maar passen de basisprincipes, gesprekstechnieken en oefeningen uit deze waardevolle werkwijze wel toe in onze begeleiding. Naast inzichten uit de Transactionele Analyse (hoe communiceren mensen met elkaar?) en NLP (welke patronen en overtuigingen spelen er hier?). 

PRAKTISCHE INFORMATIE

locatie

De systemische relatietherapie vindt plaats in onze praktijk in Utrecht West op Alberdingk Thijmstraat 27.

De kosten voor relatiecoaching zijn € 165,- per sessie van 75 minuten. De sessie wordt begeleid door ons, Pien en Rob.

De kosten van een individuele sessie bedragen € 100,- per sessie van 1 uur.

De kosten voor deelname als vraaginbrenger tijdens een familieopstelling zijn € 140,-.

We hebben aangepaste tarieven voor mensen met U-pas of iets vergelijkbaars.

De vrijblijvende kennismakingssessie duurt een uur. Hierin kunnen we over en weer kennismaken en jullie vraagstuk verkennen.

De vervolgsessies duren 75 minuten.

Een traject bestaat uit 3 tot 5 sessies en aansluitend is altijd een periodieke ‘relatie-APK’ mogelijk als jullie daar behoefte aan hebben.

Hoe werkt het?

Een veilige setting is belangrijk. Daarom bieden we eerst een gratis kennismakingsgesprek waarbij we onderzoeken of er een wederzijdse ‘klik’ is. Het is fijn als jullie je allebei op je gemak voelen om vrijuit je wensen en twijfels te kunnen bespreken.
 
Tijdens de kennismaking verkennen we ook jullie relatievraagstuk. En geven wij een beeld van wat we voor jullie kunnen doen in de begeleiding. Na de vrijblijvende kennismaking kunnen we over en weer beslissen of we door gaan met het traject.
 
Normaal gesproken zijn 3 tot 5 sessies genoeg voor een blijvende verbetering in jullie relatie. Daarnaast kunnen er individuele sessies worden gepland of een familieopstelling om persoonlijke vraagstukken verder uit te diepen. 
 
Een sessie duurt 75 minuten. De kennismaking 60 minuten. In de gezamenlijke sessies richten we ons op: 
 
  • het uitdiepen van de hulpvraag
  • jullie veranderwensen
  • inzicht krijgen in bestaande patronen en overtuigingen
  • dat wat zo woest aantrekkelijk was aan de ander toen jullie relatie begon
  • jullie onderliggende behoeften
  • met elkaar communiceren op een diepere laag
  • het delen van je binnenwereld om meer in verbinding te zijn
 
zet meteen een eerste stap: maak kennis met ons...

„Bij de eerste wrijvingen is het al verstandig om in een therapie te investeren. Dan leer je snel waar het knelt en kun je eraan gaan werken. Daar heb je je hele leven plezier van,” aldus relatietherapeut Robbert Haringsma in NRC.

Lees het artikel van Pieter Maessen in NRC over de zin van hulp zoeken bij relatieproblemen.

Wat levert relatiecoaching op?

Je krijgt een nieuwe blik op wat er in de chemie tussen jullie tweeën gebeurt. Patronen worden inzichtelijk en er ontstaat een nieuw perspectief op je partnerrelatie. Van daaruit kun je het contact met elkaar op een andere, nieuwe manier aangaan. Een manier die jullie energie geeft in plaats van kost.

Dankzij Rob en Pien zijn we weer wat verder naar elkaar toe gegroeid

“Al eerder in onze 20-jarige relatie zaten we met een professional rond de tafel om terugkerende botsingen, waar we alle twee van in de war raakten, te ontwarren.

Nu kwamen we voor ‘groot onderhoud’ van onze relatie bij Rob en Pien. Nog niet eerder had ik het gevoel dat de aandacht voor ons allebei zó in balans was.

Het werd een zoektocht die, met oog voor elkaars verschillen, liefdevol en soms ook met humor, afgelegd en begeleid werd. Geen sessies waarbij de therapeut ‘het’ weet, maar het lopen van een pad waarbij alle betrokkenen op zoek zijn naar hoe het werkt (en soms niet werkt) tussen ons.

Met Rob en Pien die van tijd tot tijd met een lantaarntje bijschijnen zodat de pijnpunten beter zichtbaar worden en daarna tools aanreiken om elkaar beter te begrijpen.

Dankzij Rob en Pien zijn we weer wat verder naar elkaar toe gegroeid en vervolgen we met goede moed en optimisme ons relatiepad.”.

Je partner kan niet zorgen voor jouw geluk (of ongeluk)

Uit zelfbescherming kun je de verantwoordelijkheid voor jouw geluk uitbesteden aan iemand anders. Je partner bijvoorbeeld. Maar daarmee ga je wél iets uit de weg.

Lees de complete blog