Hart & Plek biedt relatiecoaching aan in Utrecht

Gaan de dingen niet altijd zoals je wilt in je partnerrelatie en wil je daar iets aan doen? Heb je het idee dat er meer uit te halen valt? Misschien mis je de intimiteit van vroeger. Of wil je je relatie met je partner verdiepen en meer inzicht krijgen over hoe de chemie werkt tussen jullie. Soms kan het zelfs zijn dat je twijfels hebt of je nog samen wilt doorgaan. 

Met relatiecoaching doorbreken jullie de oude patronen, ontwikkelen jullie meer begrip voor elkaar en vergroten jullie de intimiteit. Zo wordt de verbinding sterker en is er tegelijkertijd ruimte voor zelfstandigheid. We hebben aandacht voor:
 • wat er gebeurt in de uitwisseling
 • hoe jullie communiceren met elkaar
 • jullie emotionele verbinding
 • je eigen aandeel in jullie relatie

Pien en Rob begeleiden met zijn tweeën en helpen jullie stap voor stap verder in jullie vraagstuk.

Jullie worden samen door ons beiden (Rob & Pien) begeleid. Dit is een bewuste keuze die ervoor zorgt dat jullie je allebei gezien voelen. We nemen onze eigen ervaring (33 jaar samenleven) en een vracht aan opgedane kennis mee. We zijn opgeleid bij het Bert Hellinger Instituut Nederland en Phoenix Opleidingen

Samen en apart

Hoe jij reageert op je partner heeft met je partner te maken, maar ook met jezelf. In de uitwisseling gebeurt er iets waardoor het óf heel prettig is, óf niet lekker loopt. Het lastige is dat je de ander niet kunt veranderen. Hoewel je dat misschien graag zou willen, ligt dát buiten je invloedssfeer. Met relatiecoaching kun je onderzoeken hoe dat in jouw relatie zit. En daarmee kun je uitvinden wat je kunt doen om je partnerrelatie te verbeteren.

Bij relatiecoaching werk je aan je relatie, maar ook aan jezelf. We geloven dat je als je jezelf goed kent en je goed voor je eigen behoeften zorgt, je ook beter in staat bent om je relatie met de ander vorm te geven. Zodat je vanuit je eigen plek de verbinding met de ander aan kunt gaan.

Daarom kan het ook voorkomen dat we voorstellen om de gezamenlijke sessies aan te vullen met individuele coachingsessies, waarin jullie individueel worden begeleid op een persoonlijk vraagstuk dat van invloed is op hoe je in je relatie met je partner staat.

Systemische aanpak

We zijn systemisch coach. Systemisch werk is vooral bekend van familieopstellingen, maar kan ook op andere manieren worden toegepast, bijvoorbeeld door het stellen van een bepaald soort vragen of met een tafelopstelling.

Het komt er op neer dat we vraagstukken altijd bekijken in de context waarin ze plaatshebben. Dan gaat het bijvoorbeeld om je persoonlijke geschiedenis, de geschiedenis van jullie relatie, je herkomst (en bestemming), het systeem (of de systemen) waar je onderdeel van bent. En over begrippen als plek, ordening en uitwisseling in geven en ontvangen. Een partnerrelatie is ook een systeem.

We zijn geen gecertificeerd EFT-therapeuten, maar passen de basisprincipes, gesprekstechnieken en oefeningen uit deze waardevolle werkwijze wel toe in onze begeleiding. Naast inzichten uit de Transactionele Analyse (hoe communiceren mensen met elkaar?) en NLP (welke patronen en overtuigingen spelen er hier?). 

PRAKTISCHE INFORMATIE

locatie

De systemische relatietherapie vindt plaats in onze praktijk in Utrecht West op Alberdingk Thijmstraat 27.

De kosten voor relatiecoaching zijn € 165,- per sessie van 75 minuten. De sessie wordt begeleid door ons, Pien en Rob.

De kosten van een individuele sessie bedragen € 90,- per sessie van 1 uur.

De kosten voor deelname als vraaginbrenger tijdens een familieopstelling zijn € 140,-.

De vrijblijvende kennismakingssessie duurt 45 minuten. Hierin kunnen we over en weer kennismaken en jullie vraagstuk verkennen.

De vervolgsessies duren 75 minuten.

Een traject bestaat uit 3 tot 5 sessies en aansluitend is altijd een periodieke ‘relatie-APK’ mogelijk als jullie daar behoefte aan hebben.

zet meteen een eerste stap...

Hoe werkt het?

Een veilige setting is belangrijk. Daarom bieden we eerst een gratis kennismakingsgesprek waarbij we onderzoeken of er een wederzijdse ‘klik’ is. Het is fijn als jullie je allebei op je gemak voelen om vrijuit je wensen en twijfels te kunnen bespreken.Tijdens de kennismaking verkennen we ook jullie relatievraagstuk. En geven wij een beeld van wat we voor jullie kunnen doen in de begeleiding. Na de vrijblijvende kennismaking kunnen we over en weer beslissen of we door gaan met het traject.Normaal gesproken zijn 3 tot 5 sessies genoeg voor een blijvende verbetering in jullie relatie. Daarnaast kunnen er individuele sessies worden gepland of een familieopstelling om persoonlijke vraagstukken verder uit te diepen. 
Een sessie duurt 75 minuten. De kennismaking 45 minuten. In de gezamenlijke sessies richten we ons op: 
 
 • het uitdiepen van de hulpvraag
 • jullie veranderwensen
 • inzicht krijgen in bestaande patronen en overtuigingen
 • dat wat zo woest aantrekkelijk was aan de ander toen jullie relatie begon
 • jullie onderliggende behoeften
 • met elkaar communiceren op een diepere laag
 • het delen van je binnenwereld om meer in verbinding te zijn
 

„Bij de eerste wrijvingen is het al verstandig om in een therapie te investeren. Dan leer je snel waar het knelt en kun je eraan gaan werken. Daar heb je je hele leven plezier van,” aldus relatietherapeut Robbert Haringsma in NRC.

Lees het artikel van Pieter Maessen in NRC over de zin van hulp zoeken bij relatieproblemen.

Kernvraag: wat kun je van elkaar leren?

In de kern draait het bij partnerrelaties altijd om de vraag: op welke behoefte was je geliefde – toen je elkaar leerde kennen – een antwoord? Op welke kwaliteit hebben jullie elkaar gevonden? Wat was de aantrekkingskracht? En hoe werkt dat nu? We geloven dat partners in een relatie iets van elkaar te leren hebben. Onze begeleiding is erop gericht om dat zichtbaar en voelbaar te maken. 

Wat levert relatiecoaching op?

Je krijgt een nieuwe blik op wat er in de chemie tussen jullie tweeën gebeurt. Patronen worden inzichtelijk en er ontstaat een nieuw perspectief op je partnerrelatie. Van daaruit kun je het contact met elkaar op een andere, nieuwe manier aangaan. Een manier die jullie energie geeft in plaats van kost.

Je partner kan niet zorgen voor jouw geluk (of ongeluk)

Uit zelfbescherming kun je de verantwoordelijkheid voor jouw geluk uitbesteden aan iemand anders. Je partner bijvoorbeeld. Maar daarmee ga je wél iets uit de weg.

Lees de complete blog