Functionerende organisaties

In organisaties komen mensen, doelen en structuren bij elkaar. Ze hebben een oorsprong en een bestemming, functioneren in relatie tot hun omgeving en de processen die daar spelen, ze kunnen stagneren in hun ontwikkeling of de richting kwijt zijn. Dan kunnen we helpen.

Hoe jouw organisatie te coachen?

Onbewuste patronen beïnvloeden

Een organisatie is een systeem, dat zoekt naar balans en erkenning van geschiedenis. Het verleden van de organisatie is van invloed op het heden, zonder dat je je daar als werknemer of werkgever vaak van bewust bent. Een organisatieopstelling geeft daar inzicht in en schept daarmee ruimte voor verandering.

Meer weten over organisatieopstellingen?

Via vertrouwen naar resultaat

In teams werken mensen samen. Taakverdelingen en afspraken, zorgen dat taken en doelen worden gerealiseerd. Maar, mensen hebben hun eigen voorkeuren, oordelen en stijl van communiceren. We coachen teams om samen verschillend én effectief te zijn.

Hoe kunnen we jouw team helpen?

Samen antwoorden vinden

Procesbegeleiding is een speurtocht. We weten wel welke vragen er gesteld moeten worden. We zijn er niet als expert op een bepaald vakgebied, maar als expert op het vinden van de weg naar de antwoorden. De sleutel tot succes is betrokkenheid en eigenaarschap. 

Welk proces kunnen we begeleiden?

Uit je hoofd in je hart

Soms loop je tegen dingen aan in je leven en/of werk, waar je geen antwoord op hebt. De vertrouwde manier werkt niet meer. Bij Hart & Plek onderzoeken we hoe jouw patronen je dagelijks leven beïnvloeden. Je leert je gedrag te begrijpen en hoe het te veranderen.

Hoe kan coaching jou helpen?

Eenheid in verscheidenheid

De DISC analyse is een objectieve methode om meer inzicht te krijgen in je voorkeursgedrag en hoe je communiceert. Aan de hand van een vragenlijst krijg je een beschrijving van jouw stijl. Je krijgt zicht op je communicatie met anderen. 

Hoe kan DISC jou inzicht geven?

Een andere blik op je leven

Een familieopstelling is een methode om je nieuwe inzichten te geven op je vragen over leven en werk. We werken met en binnen de wetmatigheden van het systeem: ‘balans in geven en nemen’, ‘de natuurlijke ordening’ en ‘iedereen hoort erbij’.

Meer over familieopstellingen

Meer uit je relatie halen

Samen onderzoeken wat er gebeurt in de chemie tussen jullie tweeën. Daardoor ontstaat een blik op wat er tussen jullie tweeën gebeurt. Patronen worden inzichtelijk en een nieuw perspectief ontstaat. Van daaruit kun je op een andere, nieuwe, manier met elkaar aangaan. 

Hoe kunnen wij jullie helpen?

Een tijdelijke vraag invullen

Als je voor een afgebakende periode iemand nodig hebt in een leidinggevende rol, dan kunnen we daarvoor zorgen. We neme beiden meer dan 20 jaar ervaring in leidinggevende functies in de culturele- en evenementensector mee. 

Welke vraag kunnen we invullen?