Representant zijn in een familieopstelling in Utrecht

Familieopstellingen geven nieuwe inzichten bij vragen over leven en werk. Het startpunt is een vraag, die door een van de deelnemers wordt ingebracht. Op basis van de vraag wordt een opstelling gemaakt met representanten om zichtbaar te maken wat in je familie of in je leven onbewust speelt. Als representant doe je mee in de opstelling. Je draagt bij aan het verkrijgen van inzicht voor de vraaginbrenger. Wil je een keer representant zijn in een familieopstelling in Utrecht? Meld je aan! Wij zijn opgeleid (master) bij het Bert Hellinger Instituut Nederland.

Representanten geven informatie

Representanten zijn mensen uit de groep waarin je de opstelling doet. Dus niet de werkelijke familieleden. In de opstelling vertegenwoordigen ze iemand of iets uit een familiesysteem. Denk aan vader, moeder of de vraagsteller zelf. Het kan ook gaan om een abstracter element zoals een belangrijke gebeurtenis die gezien wil worden. Het opmerkelijke is, dat representanten zich precies zo voelen en gedragen als de personen die zij vertegenwoordigen. Soms gebruiken ze zelfs letterlijk dezelfde woorden als de werkelijke familieleden. Alsof ze een wifiverbinding hebben met de persoon die ze representeren. 

Hoe komt een representant aan informatie?

In een opstelling creëren we een veilige afgebakende ruimte. Hierin opent zich een krachtenveld of resonerend veld, waarvan niet precies bekend is hoe dit werkt. Bert Hellinger, grondlegger van familieopstellingen, noemt dit ‘het wetende veld’. In dit veld ervaren we wat er in het familiesysteem speelt. Het maakt  de onbewuste verhoudingen en dynamieken zichtbaar. Na de opstelling sluit dit veld zich weer. De informatie uit dit veld wordt tot uitdrukking gebracht via de representanten: een verandering in lichaamshouding, (ont)spanning, een beweging, een uitspraak … En deze informatie resoneert weer bij de andere representanten. 

Hoe werkt een opstelling?

Als representant word je door de cliënt op een bepaalde plek in de ruimte gezet of kies je zelf een plek. Vervolgens laat je op je inwerken hoe het daar is. Neem waar en benoem dit op een neutrale manier. Als begeleider helpen we je hierbij door vragen te stellen. Voel je je groter of kleiner worden? Wil je een beweging maken? Waar kijk je naar? Wil je van iets of iemand weg of er juist naar toe? Vertrouw op je gevoel. Je hoeft dit verder niet te interpeteren. De opstelling ontrolt zich als vanzelf. We stemmen af met de representanten en met de cliënt en kijken naar wat er nodig is voor het vraagstuk. Aan het eind van de opstelling word je ‘ontslagen’ als representant en kun je weer geheel jezelf zijn. 

Gecertificeerd master Bert Hellinger Instituut 

Pien en Rob van Hart & Plek zijn opgeleid bij Phoenix Opleidingen en bij het Bert Hellinger Instituut Nederland (master gecertificeerd). Op de site van het Bert Hellinger Instituut wordt ook goed uitleg gegeven over het representant zijn in een systemische opstellingen. Neem er gerust een kijkje. 

Heb je een andere vraag? We horen het graag
representant familieopstelling utrecht

Interesse om deel te nemen als representant in een familieopstelling in Utrecht?

 

Iedereen kan representant  zijn. Je hoeft niet over speciale vaardigheden te beschikken. Ben je nieuwsgierig en sta je open voor een nieuwe ervaring, ook al heb je het nog nooit eerder gedaan. Meld je dan gerust aan! We creëren een veilige bedding en zorgen ervoor dat je als vanzelf mee kan doen. 

Locatie de familieopstelling vindt plaats in Utrecht.


Data zie onze workshop agenda


Tijd 
09.30 – 13.00 uur of 13.00-17.00 uur


Kosten
particulier: € 140,00 voor vraaginbrengers, € 40,00 voor representanten.
zakelijk: dezelfde bedragen, maar dan exclusief btw
Koffie en thee zijn inbegrepen.

Bekijk hier de workshopagenda

Een probleem is ook een oplossing

Dat wat als een probleem gezien wordt, kan vanuit een ander perspectief best eens een oplossing zijn voor iets anders.
En als je er op die manier naar kijkt, dan kan dat ook zomaar nieuwe mogelijkheden opleveren waar je misschien nog niet aan gedacht had....

Lees de complete blog