Samen verschillend zijn en van daaruit het verschil maken

In teams werken mensen samen. Volgens functionele taakverdelingen en afspraken, die ervoor moeten zorgen dat de taken en doelen van het team worden gerealiseerd. Maar, mensen hebben hun eigen stijlen, voorkeuren, opvattingen, oordelen en manieren van communiceren. En als die stijlen, voorkeuren, enzovoorts niet goed op elkaar aansluiten, dan kan dat frictie geven. Mensen begrijpen elkaar niet, mensen zeggen het één en doen het ander, mensen communiceren niet of niet goed met elkaar.

Als dit aan de hand is, heeft dat onmiddellijk gevolgen voor de effectiviteit van het team. Taken worden niet goed uitgevoerd, doelen worden niet bereikt. 

Gelukkig is hier iets aan te doen. Je kunt bewustzijn creëren over de verschillen in een team en hoe ieder teamlid op zijn unieke manier bijdraagt aan het team, het werk en het resultaat van het team. Dan zijn verschillen geen spelbreker, maar dragen ze juist bij aan de kracht van het team.

Teamcoaching is maatwerk

We begeleiden en coachen teams in dit soort processen, waarbij we gebruik maken van gesprekstechnieken uit Deep Democracy, DISC analyse om zicht te krijgen op de verschillen en theorieën als de 5 Frustraties van Teamwork van Patrick Lencioni. Als een organisatieopstelling kan bijdragen aan het proces, dan zetten we die ook in.

We hebben respect voor de kennis en vaardigheden van mensen en teams. We zijn er om hen te faciliteren in hun ontwikkeling. Ze leren van ons en ze leren van elkaar. We werken casus- en praktijkgericht.

Wie weet kunnen we iets voor je team betekenen

neem contact op om dat eens te verkennen