Teamcoaching: samenwerken vanuit vertrouwen en de verschillen optimaal benutten

 

Samen verschillend zijn

In teams werken mensen samen. Volgens functionele taakverdelingen en afspraken, die ervoor moeten zorgen dat de taken en doelen van het team worden gerealiseerd. Maar: mensen hebben hun eigen stijlen, voorkeuren, opvattingen, oordelen en manieren van communiceren. En als die stijlen, voorkeuren, enzovoorts niet goed op elkaar aansluiten, dan kan dat frictie geven. Mensen begrijpen elkaar niet, mensen zeggen het één en doen het ander, mensen communiceren niet of niet goed met elkaar. Teamcoaching kan dan inzicht geven.

Als dit aan de hand is, heeft dat gevolgen voor de effectiviteit van het team. Taken worden niet goed uitgevoerd, doelen worden niet bereikt.

En van daaruit het verschil maken

Gelukkig is hier iets aan te doen. Wat? Ten eerste: duidelijkheid scheppen over de verschillen die er zijn in een team. Vervolgens: zichtbaar maken hoe ieder teamlid met zijn eigen kwaliteit bijdraagt aan het team, het werk én het resultaat van het team. Dan zijn verschillen geen spelbreker meer, maar dragen ze juist bij aan de kracht van het team. Dan zorgt het samenspel van al die verschillende eigenschappen en kwaliteiten juist voor een extra sterk en effectief teamspel. En dat komt het resultaat van het team zeker ten goede.

Wat je in Bangkok leert over teamwork

Bangkok heeft het spectaculairste openbaar vervoermiddel waar ik ooit in zat: de River Boat Express. In totaal 21 kilometer, 30 haltes. Als je durft tenminste. Focus en concentratie worden gevraagd van de crew. Het aanleggen en vertrekken is een stuk teamwork waarvan je véél van kan leren.

Lees de complete blog

DOE EEN CHECK-IN

 

Een check-in is een manier om een overleg op te starten waarbij je iedereen even iets laat delen in de groep. Daarbij gelden een paar spelregels, die er voor zorgen dat het net even anders dan anders gaat.... en er ook iets anders gebeurt in de groep.

  • Je werkt Popcorn-stijl: we gaan niet het rijtje af, maar wie iets wil zeggen neemt het woord. De uitnodiging is: ‘Pop when you’re hot, don’t wait too long or you’ll burn’.
  • Het is Sharing & dumping: er wordt niet op elkaar gereageerd.
  • De facilitator of voorzitter begint. Daarmee kan hij/zij de wijze van inchecken modelleren: de duur, de mate van intimiteit die wordt gedeeld, etc.
  • Ieder neemt de tijd die hij/zij denkt nodig te hebben, ‘wetende dat de bijeenkomst een bepaalde tijdsduur heeft’.
  • Als iedereen is ingecheckt vat de voorzitter samen. Zo weet je wat er leeft in de groep en zal iedereen zich gehoord voelen. Betrokkenheid en presentie zijn het gevolg.

Een check in doe je met twee, maximaal drie afgebakende vragen. Het werkt het beste als je van 'persoonlijke' en 'reflectieve' vragen gebruik maakt, zoals: hoe kijk je terug op de vorige bijeenkomst? Hoe kijk je aan tegen het besluit dat gisteren genomen is? Hoe kijk je tegen de gebeurtenis van gisteren aan? Een mooie vraag die je in wat spannender situaties kunt gebruiken is bijvoorbeeld: hoe zit je hier? 

De opzet van de check-in zorgt ervoor dat er beter geluisterd wordt, dat iedereen de tijd heeft om zijn of haar zeg te doen en de informatie beter landt in de groep. 

Laat ons weten hoe je deze methode hebt ervaren

Hoe werkt teamcoaching?

Teamcoaching is altijd maatwerk. En een actieve deelname van de leidinggevende aan het teamcoachingsproces is een voorwaarde. Soms is individuele coaching van de leidinggevende een onderdeel van het traject, om het resultaat te borgen.
Het maatwerk zit hem ook in de mate van intensiteit. Met het team aan de slag gaan kan spannend zijn. En sommige teams kunnen meer aan dan andere. 

En veilige, leuke én nuttige manier om aan de effectiviteit en kracht van je team te werken, is die via de inhoud. Dan ga je met het team inhoudelijk aan de slag, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van visie, missie of strategie. Of brainstormen over nieuwe doelgroepen, afzetmarkten, producten. In dit proces worden vanzelf ook andere dingen zichtbaar. Over de cultuur binnen het team, de patronen die zich gevestigd hebben en eventuele pijnpunten die er onder de oppervlakte leven. In de kantlijn van het formele proces werken we ook aan deze meer informele zaken. We maken ze bespreekbaar en verleiden het team om er aan te werken. Op een veilige manier, kun je zo in een passend tempo stappen zetten. En je houdt er ook nog eens een inhoudelijke opbrengst aan over!

Een DISC analyse geeft inzicht in jezelf en je teamleden

Als je wat dieper wilt gaan dan is de DISC analyse een heel goed hulpmiddel. We gebruiken het om een beeld te krijgen van de kwaliteiten (en verschillen) in een team. Door DISC krijgen teamleden zelf meer zicht van hun eigen gedragsvoorkeur, communicatiestijl en kwaliteit. Maar ook op die van de anderen, want de profielen worden gedeeld. En juist dáár wordt het interessant, omdat hier de verschillen aan het licht komen. Waarmee het eigenlijke werk pas echt begint. Want hoe zijn die verschillende kwaliteiten nuttig voor het werk van het team? En kunnen de teamleden elkaars kwaliteiten eigenlijk wel zien en waarderen? Welke valkuilen horen er óók bij die kwaliteiten? Zijn er (voor)oordelen die in de weg zitten bij de samenwerking? En welke afspraken moeten we dus met elkaar maken voor de toekomst?

Systemische blik op teamdynamiek

Ook kunnen we systemisch kijken naar welke dynamieken er spelen in het team. Iedereen in het team heeft een functie en draagt bij aan het geheel. Op de bewuste laag is dit misschien niet zo helder, maar door te kijken hoe dit onbewust oftewel systemisch zit in het team komt er inzicht. Niet iedereen in het team staat bijvoorbeeld even dicht bij de doelgroepen die de organisatie dient. Of iemand  vertegenwoordigt en vraagt aandacht voor een issue uit het verleden bijvoorbeeld de oorsprong van de organisatie. 

Teamcoaching begint met vertrouwen

Vertrouwen is een sleutelwoord in het proces. Wij zorgen voor een veilige bedding, daar zijn we sterk in. Én we bieden structuur. Waarbij we gebruik maken van kennis uit Deep Democracy, 5 Frustraties van Teamwork van Patrick Lencioni en systemisch werk (bijvoorbeeld een organisatieopstelling).

We hebben respect voor de kennis en vaardigheden van mensen en teams. We zijn er om hen te faciliteren in hun ontwikkeling. Ze leren van ons en ze leren van elkaar. We werken casus- en praktijkgericht.

Wil je verkennen wat we met teamcoaching voor jouw team kunnen betekenen?

Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking

ACTIE: EEN KADO VOOR JOU, VAN HART&PLEK!

Iedereen die een (geheel vrijblijvend) gesprek bij ons aanvraagt om zich te oriënteren op teamcoaching, krijgt dit geweldige boek van Patrick Lencioni kado!