Een organisatieopstelling werpt een ander licht op jouw organisatievraagstuk

Een organisatie is een systeem

Een organisatie heeft een soort geheugen, waarin de gehele geschiedenis van het systeem is opgeslagen. Dit betekent dat alle gebeurtenissen uit het verleden van de organisatie een sterke invloed kunnen hebben op het heden. Daar ben je je als werknemer of werkgever vaak niet bewust van. Een organisatieopstelling geeft hierin inzicht.

Daarnaast heeft een organisatie ook te maken met bepaalde systemische wetmatigheden. Die zijn onder andere door Bert Hellinger verkend. Het gaat daarbij om ‘balans in geven en nemen’, ‘de natuurlijke ordening’ , ‘iedereen hoort erbij’ en ‘bestemming’. Tegen deze systemische principes ingaan geeft bijvoorbeeld weerstand tegen verandering. Het kost nodeloos veel energie. Als je dit ervaart in een organisatieopstelling, begrijp je beter hoe je een bepaald patroon in een organisatie kunt keren. Duidelijk wordt dan hoe zowel jij als de organisatie in je kracht kan komen.


Vraagstukken kunnen gaan over problemen of stroefheid binnen de organisatie, maar een opstelling kan ook heel goed gebruikt worden om naar toekomstige scenario’s te kijken, bijvoorbeeld bij beoogde veranderingen of productintroducties.

Daarnaast passen we organisatieopstellingen toe om de positie van een organisatie of het product in de omgeving van de organisatie te verkennen, bijvoorbeeld ten opzichte van de doelgroep, leveranciers, financiers en andere partners. Een organisatieopstelling geeft dan vaak nieuwe inzichten. 

Wat we voor je kunnen doen

Hart & Plek kan een organisatievraag onderzoeken door een organisatieopstelling te doen. Bij een organisatieopstelling maken we gebruik van externe respresentanten, die de geschiedenis van de organisatie niet kennen. We zorgen er zo goed mogelijk voor om de integriteit van iedereen te bewaken. Lees meer over onze werkwijze.

Je bent deel van een systeem

De meest bekende verschijningsvormen van systemisch werk zijn familieopstellingen en organisatieopstellingen. Maar, systemisch werk is breder dan dat. Het is een manier van kijken naar de wereld om je heen, een manier van kijken naar hoe organisaties en hoe mensen functioneren.

Meer weten over Systeemisch werk?

Wie weet kan een organisatieopstelling en ander licht op jouw zaak werpen

Neem contact op voor een kennismakingsgesprek

"De organisatieopstelling heeft mijn blik verruimd en mijn kijk milder en empathischer gemaakt."

organisatieopstelling

Wil je meer weten over hoe organisatiesystemen werken? Er is een goed leesbaar boek geschreven door Imre Tijsse Klasen, Jan Jacob Stam en Barbara Hoogenboom: “Slimmer met het systeem”