Organisaties kun je zien als systemen, met een eigen dynamiek. In organisaties komen mensen, doelen, principes en structuren bij elkaar. Organisaties hebben een oorsprong en een bestemming. Organisaties functioneren in relatie tot hun omgeving en de processen die daar spelen. Organisaties kunnen stagneren in hun ontwikkeling, de richting kwijt zijn. Er kunnen processen vastlopen, er kan verwarring ontstaan over doel en bestemming. In dergelijke situaties kunnen we helpen met organisatiecoaching.

Coaching?

We noemen het bewust niet organisatie-advies, omdat dat naar onze smaak te vaak gaat over het opleveren van een mooi rapport dat vervolgens in een bureaula verdwijnt. Wij geloven erin dat verandering pas tot stand komt als die gedragen wordt en de gecoachte (organisatie) daarbij zoveel mogelijk op eigen benen blijft staan en aan het stuur zit (lees hier meer over onze werkwijze). Vandaar dat we het woord coaching gebruiken. En we nemen natuurlijk wel de nodige kennis mee in het begeleiden van het proces. 

Uitgangspunt: een model met drie dimensiesBij het besturen van een organisatie spelen drie dimensies een rol: strategie, structuur & cultuur. Een bestuurder moet oog hebben voor deze drie dimensies en stuurt op afstemming en balans tussen de drie. Bij de begeleiding van organisaties houden we het model in gedachten. We maken een analyse van de drie terreinen. In hoeverre zijn ze duidelijk? En zijn ze gedeeld? Wordt er naar gewerkt? Krijgen de drie de aandacht die ze verdienen? Zijn de drie dimensies op elkaar afgestemd? Uit de analyse wordt duidelijk waar verbeter- en verandermogelijkheden liggen. Daaruit maken we een plan van aanpak. 

Dit proces doorlopen we altijd samen met de opdrachtgever en bij voorkeur ook met betrokkenheid van mensen in de organisatie. Dat geeft mede-eigenaarschap en zorgt ervoor dat keuzes en afspraken gedragen worden. Wel zo makkelijk.

Strategie gaat over de richting van de organisatie:
• waar gaan we heen en op welke manier doen we dat?
• wat is onze missie en visie?
• wat zijn onze kernwaarden?
• voor wie of wat is onze organisatie er?
• waar richten we ons op in de toekomst (en waarop dus niet)?
• en welke concrete activiteiten horen daar bij (en juist niet bij)?

Structuur gaat over de inrichting van de organisatie:
• welke organisatievorm en organisatiestructuur past het beste?
• hoe zijn de rollen en taken verdeeld?
• hoe verhoudt ieder zich tot het geheel?
• hoe is de samenwerking georganiseerd?
• hoe is de uitwisseling van informatie geregeld?
• welke protocollen, werkstructuren en systemen zijn nodig?

Cultuur gaat over de manier waarop we de dingen doen:
• hoe gaan we met elkaar om?
• wat zijn normen en waarden?
• welke rituelen hebben we?
• welke verhalen en symbolen zijn hier van belang?
• op welke manier krijgt de historie van de organisatie een plek?

Wat denk je? 

Als je deze vragen voor je eigen organisatie stelt, wat zijn dan de antwoorden? Is alles duidelijk, of zijn er zaken waar je nog geen antwoord op hebt? Kun je al de vinger leggen op de zere plek? Wij gaan graag met je in gesprek om te ontrafelen wat jouw organisatie nodig heeft. 

Systemisch werken met organisaties

Om een organisatie verder te brengen gebruiken we ook een systemische blik. Daarbij gaat het om de principes ordening (wie gaat voor wie?), uitwisseling (balans in geven en nemen) en binding (hoort iedereen erbij?). We kijken ook naar de oorsprong van de organisatie en de leidende principes (waaruit en waartoe is de organisatie ontstaan? En is dat nog actueel?) We gebruiken organisatieopstellingen om inzicht te krijgen en zaken te verhelderen.

Onze aanpak

We gebruiken verschillende inzichten, modellen en werkvormen. Denk aan Deep Democracy, Lencioni’s ‘5 Frustraties van Teamwork’, systemisch werk, organisatieopstellingen, The Golden Circle en DISC analyse

Dit alles met het doel: beter functionerende organisaties.

We verkennen graag de mogelijke richtingen met je

Neem contact op voor een kennismakingsgesprek

Kijk ook eens naar deze 5 tips voor goed functionerende organisaties….