Organisaties kun je zien als systemen, met een eigen dynamiek. In organisaties komen mensen, doelen, principes en structuren bij elkaar. Organisaties hebben een oorsprong en een bestemming. Organisaties functioneren in relatie tot hun omgeving en de processen die daar spelen. Organisaties kunnen stagneren in hun ontwikkeling, de richting kwijt zijn. Er kunnen processen vastlopen, er kan verwarring ontstaan over doel en bestemming. In dergelijke situaties kunnen we helpen met organisatiecoaching.

Coaching?

We noemen het bewust niet organisatie-advies, omdat dat naar onze smaak te vaak gaat over het opleveren van een mooi rapport dat vervolgens in een bureaula verdwijnt. Wij geloven erin dat verandering pas tot stand komt als die gedragen wordt en de gecoachte (organisatie) daarbij zoveel mogelijk op eigen benen blijft staan en aan het stuur zit (lees hier meer over onze werkwijze). Vandaar dat we het woord coaching gebruiken. En we nemen natuurlijk wel de nodige kennis mee in het begeleiden van het proces. 

Waar kun je ons bij inzetten?

Positionerings- en strategievragen

We kunnen organisaties helpen bij hun positionering. Dan gaat het om vragen als:
• wat is onze missie en visie?
• wat zijn onze kernwaarden?
• voor wie of wat is onze organisatie er?
• waar richten we ons op in de toekomst (en waarop dus niet)?
• en welke concrete activiteiten horen daar bij (en juist niet bij)?
• welke organisatievorm en organisatiestructuur hebben we dan nodig?

De dagelijkse organisatiepraktijk

Maar er is ook de organisatie van de dagelijkse praktijk, waar we in mee kunnen denken. Dan gaat het over de volgende zaken:

Samenwerking en interne communicatie

We coachen en begeleiden ook bij samenwerking en interne communicatie. Wordt er niet goed samengewerkt? Worden niet alle talenten en kwaliteiten optimaal benut? Is er miscommunicatie?

Systemisch werken met organisaties

Om een organisatie verder te brengen kunnen we werken met een systemische blik. Daarbij gaat het om de principes ordening (wie gaat voor wie?), uitwisseling (balans in geven en nemen) en binding (hoort iedereen erbij?). We kijken ook naar de oorsprong van de organisatie en de leidende principes (waaruit en waartoe is de organisatie ontstaan? En is dat nog actueel?) We gebruiken organisatieopstellingen om inzicht te krijgen en zaken te verhelderen.

Onze aanpak

We gebruiken verschillende inzichten, modellen en werkvormen. Denk aan Deep Democracy, Lencioni’s ‘5 Frustraties van Teamwork’, systemisch werk, organisatieopstellingen, The Golden Circle en DISC analyse

Dit alles met het doel: beter functionerende organisaties.

We verkennen graag de mogelijke richtingen met je

Neem contact op voor een kennismakingsgesprek