Als je voor een afgebakende periode iemand nodig hebt in een leidinggevende rol, dan kan Hart & Plek daar voor zorgen. 

Rob van Doggenaar en Pien Rommens hebben beiden meer dan 20 jaar ervaring in leidinggevende functies in de culturele- en evenementensector. Rob als projectmanager en programmamanager en Pien als marketing- en communicatiemanager. 

Beter functionerende organisaties

In organisaties komen mensen, doelen, principes en structuren bij elkaar. Organisaties hebben een oorsprong en een bestemming, functioneren in relatie tot hun omgeving en de processen die daar spelen, organisaties kunnen stagneren in hun ontwikkeling of de richting kwijt zijn. In dergelijke situaties kunnen we helpen.

Hoe kunnen we jouw organisatie coachen?

We zijn gewend om snel onze weg te vinden in een nieuwe omgeving, te zien wat er nodig is en daar vervolgens naar te handelen. 

We werken vanuit een bescheiden én duidelijke houding aan een stevige positie van de mensen met wie we samenwerken. We werken doel- en resultaatgericht, met oog voor de organisatiecultuur en de menselijke kant. We brengen rust, bouwen aan vertrouwen en verbinding. Naast onze vakinhoudelijke kennis gebruiken we ook onze systemische blik. Als interim-manager committeren we ons aan de mensen en de opgave, zonder volledig onderdeel te worden van de bestaande patronen.

Wil je weten of we jouw tijdelijke vraag kunnen invullen?

Neem contact op voor een kennismakingsgesprek

Via vertrouwen naar resultaat

In teams werken mensen samen. Functionele taakverdelingen en afspraken, zorgen ervoor dat de taken en doelen van het team worden gerealiseerd. Maar, mensen hebben hun eigen stijlen, voorkeuren, oordelen en manieren van communiceren. We coachen teams om samen verschillend én effectief te zijn.

Hoe kunnen we jouw team helpen?