Wat voor type ben je? En wat betekent dat voor je persoonlijke effectiviteit?

De DISC analyse is een objectieve methode om inzicht te krijgen in je voorkeursgedrag en hoe je communiceert met anderen. Aan de hand van een vragenlijst wordt een rapport gemaakt waarin een uitgebreide beschrijving staat van je stijl.

Dit geeft bewustzijn over je kwaliteiten en je valkuilen en is daarmee een startpunt voor de ontwikkeling van een andere, effectievere vorm van gedrag en communicatie. DISC bevordert open communicatie, versterkt relaties en vergroot persoonlijke effectiviteit en de effectiviteit van mensen en teams als geheel. De letters DISC staan voor 4 verschillende persoonlijkheidsstijlen.

De DISC analyse geeft zicht op hoe je je verhoudt tot deze vier stijlen. Welke past het meeste en welke het minste bij je? Het beter begrijpen van je eigen stijl en die van anderen helpt je om beter te communiceren, conflicten te voorkomen of te verminderen, de verschillen in anderen te waarderen, vertrouwen te winnen en anderen anders te benaderen, met het gevolg dat er beter naar je geluisterd wordt.

DISC in teams

DISC is een zeer bruikbaar middel om de communicatie in teams te onderzoeken en te verbeteren. Hiervoor is het teamwiel ontwikkeld, dat een beeld geeft van de teamsamenstelling aan de hand van de voorkeursstijlen van de teamleden. Zo worden de verschillende dynamieken, kwaliteiten en valkuilen in teams helder en bespreekbaar. 

Zo ontstaat een helder beeld van de verschillende kwaliteiten in een team en hoe die zich tot elkaar verhouden. Met deze kennis kun je in het team het gesprek aangaan over hoe je elkaar kunt versterken en aanvullen, om zo bij te dragen aan een beter teamresultaat. 

DISC Analyse, waar staan de letters voor?


Daadkrachtig, Direct

Hoe je omgaat en reageert op problemen en uitdagingen.

Snelle acties en taakgericht.

 

Interactief, Inspirerend

Hoe je anderen beweegt en overhaalt tot jouw standpunt. 

Snelle acties en mensgericht.

 

Stabiel, Sociaal

Hoe je omgaat met en reageert op veranderingen in jouw omgeving. 

Rustige benadering en mensgericht.

 

Conformerend, Consciëntieus

Hoe je reageert op en omgaat met details, gestelde regels en procedures. 

Rustige benadering en taakgericht.

Wil je weten wat DISC voor jou of je team kan betekenen?

We vertellen je graag alle ins en outs. We kunnen beginnen met het maken van jouw persoonlijke DISC-analyse, die we dan individueel met je doornemen. Zo zit je er meteen midden in.
Ook verzorgen we op aanvraag korte kennismakingsworkshops over het toepassen van DISC. Misschien iets om met je team te doen?

Neem contact op voor een kennismakingsgesprek